„Aniołowie Misji” to projekty modlitewne i finansowe, wspierające śląskich misjonarzy. Pierwsze projekty powstały w 2014 roku. Dzieło Misyjne Archidiecezji Katowickiej (DMAK) każdego roku przygotowuje 12 projektów, które są odpowiedzią na potrzeby parafii oraz placówek, w których posługują nasi misjonarze w Azji, Afryce i Ameryce Południowej.
„Aniołem Misji” może zostać osoba indywidualna, rodzina, szkolna klasa, czy grupa parafialna lub inna. Propozycją jest wybór projektu (bądź projektów) i wspieranie go modlitwą i ofiarą przez cały rok.

Ofiary można wpłacać co miesiąc na konto:

Archidiecezja Katowicka, 40-043 Katowice, ul. Jordana 39
Getin Noble Bank SA II Oddział w Katowicach, nr konta: 10 1560 1111 2107 0236 6515 0010
z dopiskiem w tytule wpłaty: AM XXX - darowizna na cele kultu religijnego
gdzie XXX - oznacza numer wybranego projektu.