Realizując ustalenia II Synodu Archidiecezji Katowickiej, wdrożono ideę Dekanalnego Patronatu Misyjnego.

Idea Dekanalnego Patronatu Misyjnego polega na wzajemnym związaniu każdego misjonarza archidiecezji z poszczególnym dekanatem. Parafie dekanatu patronackiego otaczają modlitwą „swojego” misjonarza i jego parafię, poznają środowisko jego misyjnej posługi oraz wspierają jego działania np. poprzez udział w programie „Aniołowie Misji”. Misjonarz natomiast przekazuje informacje o swej misji i podczas urlopu odwiedza wybraną parafię dekanatu patronackiego.

Koordynacja misyjnych działań i odwiedzin/gościny leży w gestii urzędu Księdza Dziekana.