Dekanalny Patronat Misyjny
Archidiecezji Katowickiej
na lata 2019-2021

Misjonarz Dekanaty