Nagląca potrzeba działalności misyjnej wynika z radykalnej nowości życia, przyniesionej przez Chrystusa i przeżywanej przez Jego uczniów". (RMs 7)

DRODZY ANIOŁOWIE MISJI, WSPÓLNOTY ŻYWEGO RÓŻAŃCA, ŚRODOWISKA MISYJNE!

Jezus Chrystus, Światłość świata, Boże Dziecię, przynosi nam dar pokoju, byśmy zanieśli go w świat pełen konfliktów i sprzeczności.
Jezus – Miłość, która stała się Ciałem i zamieszkała pośród nas, nadaje sens naszemu życiu i historii, i pragnie żyć w każdym ludzkim sercu.

Niech światło Gwiazdy Betlejemskiej pomoże nam na nowo dostrzec to, co tak często dla nas jest ukryte, niewidzialne, zagubione…
Niech pomaga nam odkrywać prawdę i prowadzi nas do Bożej miłości, która objawiła się w betlejemskim żłóbku i która ciągle objawia się na ścieżkach naszego życia.

Nowonarodzony Zbawiciel daje nam światło i zaprasza do dzielenia się radością, że Bóg nas kocha i jest Bogiem z nami!
Bądźmy więc „Aniołami Misji”, by przez nasze działania wszyscy ludzie poznali Jezusa Chrystusa, Jedynego Pana i Zbawiciela!

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I BŁOGOSŁAWIONEGO 2024 ROKU!

ŻYCZY WYDZIAŁ MISYJNY

ks. bp Grzegorz Olszowski

ks. dr Grzegorz Wita

mgr Elżbieta Kranz